Giải Đấu Cánh Tay Của Midas 188Bet – Gần 7.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Thời gian khuyến mãi còn 6 ngày 1 giờ 58 phút 9 giâyĐăng ký ngay

Tham gia ngay các trò Casino Quay Số tại 188bet được chọn và có cơ hội thắng tiền thưởng lên đến 236,000,000 VND mỗi tuần!

Giải Đấu Cánh Tay Của Midas 188Bet – Gần 7.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

Điều kiện và điều khoản

 • Giải Đấu Cánh Tay Của Midas – Gần 7.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 28/08/2023 05:00 PM(GMT+7)đến ngày 25/09/2023 04:59 PM(GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 • Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Hai lúc 05:00 PM (GMT+7) đến 04:59 PM (GMT+7) Thứ Hai tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):
Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
Tuần 1 05:00 PM 28/08/2023 – 04:59 PM 04/09/2023
Tuần 2 05:00 PM 04/09/2023 – 04:59 PM 11/09/2023
Tuần 3 05:00 PM 11/09/2023 – 04:59 PM 18/09/2023
Tuần 4 05:00 PM 18/09/2023 – 04:59 PM 25/09/2023
 • Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  • Tiến hành đăng ký 188bet Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được qui định (trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”):
Trò Chơi Đề Xuất
Cánh Tay của Midas™
Zeus và Hades – Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần™
Cánh Cổng Olympus™
Công chúa ánh sáng™
Trí Tuệ Của Nữ Thần Athena™
Vàng Miền Tây Hoang Dã™
  • Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
 • Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
 • Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Giải Đấu Cánh Tay Của Midas – Gần 7.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Giải Đấu Hợp Lệ”), và nhận điểm (“Điểm”) như bảng bên dưới:
Giải Đấu Hợp Lệ
Điểm Ví dụ Thành Viên Thắng Cuộc
Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100 Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
(50 USD / 0.5 USD x 100)
Điểm = 10,000
Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc
 • Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) như quy định tại điều 5, với tổng 2,500 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận hệ số tiền thưởng (“Hệ Số Thưởng”), như bảng bên dưới:
Công Bố Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Tuần 1 – 06/09/2023
Tuần 2 – 13/09/2023
Tuần 3 – 20/09/2023
Tuần 4 – 27/09/2023
Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng *Tối Đa Hệ Số Thưởng (Tiền Thưởng lên đến 236,000,000 VND hoặc 10,000 USD)
1 Một (1) X2,000
2 – 3 Hai (2) X1,000
4 – 8 Năm (5) X800
9 – 20 12 X500
21 – 50 30 X200
51 – 100 50 X100
101 – 300 200 X50
301 – 1,000 700 X10
1,001 – 4,000 3,000 X5
4,001 – 7,000 3,000 x2

*Hệ Tiền Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND hoặc 5 USD.

Ví dụ:
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 11,800 VND (0.5 USD) và thắng 1,180,000 VND (50 USD).
50 / 0.5 x 100 = 10,000 Điểm. Thành Viên A đạt Hạng 5 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Tuần 1 kết thúc và nhận được Hệ Tiền Thưởng x800.

Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng: 11,800 VND x 800 = 9,440,000 VND.

Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 141,600 VND (6 USD) và thắng 35,400,000 VND (1,500 USD).
1,500/6 x 100 = 25,000 Điểm. Thành Viên B đạt Hạng 1 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Tuần 1 kết thúc và nhận được Hệ Tiền Thưởng x2,000.

Thành Viên B sẽ nhận được Tiền Thưởng: 118,000 VND x 2,000 = 236,000,000 VND (Hệ Số Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND).

 • Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
 • Thành Viên Hợp Lệ đặt cược tối đa 118,000 VND hoặc 5 USD cho mỗi vòng quay tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần tiền thưởng bất ngờ (“Tiền Thưởng Bất Ngờ”) với hệ số nhân lên đến 1,000 lần trong mỗi Tuần Khuyến Mãi và trở thành thành viên may mắn (“Thành Viên May Mắn”), như bảng bên dưới:
Tiền Thưởng Bất Ngờ
Yêu Cầu Tổng Số Thành Viên May Mắn Hệ Số May Mắn
(Tiền Thưởng lên đến 118,000,000 VND hoặc 5,000 USD)
Đặt tối thiểu một (1) cược tại Trò Chơi Hợp Lệ (trừ tất cả Bàn Chơi & Bài Tố). Bảy (7) X1,000
25 X500
88 X200
180 X100
400 X50
800 X10
1,500 X5
5,000 X2

*Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND hoặc 5 USD.

Ví dụ:
Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 10,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn x1,000 trong Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên A sẽ nhận được 10,000 VND x 1,000 = 10,000,000 VND trong Tuần Khuyến Mãi 1.

Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 120,000 VND và dành được Hệ Số May Mắn x500 trong Tuần Khuyến Mãi 2.

Thành Viên B sẽ nhận được 118,000 VND x 500 = 59,000,000 VND Tiền Thưởng trong Tuần Khuyến Mãi 2 (Hệ Số May Mắn tối đa tại mức cược trị giá 118,000 VND).

 • Số tiền Cược Hợp Lệ tối đa được sử dụng là 118,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 118,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính.
 • Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 • Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Tiền Thưởng Bất Ngờ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 • Tổng 60,000 Thành Viên Hợp Lệ, bao gồm: 28,000 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 32,000 Thành Viên May Mắn sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 • Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 • Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và Thành Viên May Mắn có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 • Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 12.
 • Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 • Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút tiền 188bet về ngay.
 • 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 • 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 • Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 • Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất